Klimaatverandering en de gevolgen ervan leiden tot een nieuw juridisch kader.

Investeringen van vandaag verliezen mogelijk daardoor morgen hun waarde.

Recyprocity biedt u een analyse van uw bedrijf met een blik van buitenaf,
om u bij te staan in uw investeringsbeslissingen,
rekening houdend met de:

  • Milieu-uitdagingen (d.w.z. inzake de aantasting van natuurlijk kapitaal);
  • Nieuwe overheidsvoorschriften (koolstofbeprijzing, luchtverontreiniging);
  • Dalende kosten van propere technologieën (zonne- en windenergie, elektrische auto’s);
  • Wijziging in de sociale normen (d.w.z. campagne voor het afstoten van fossiele brandstoffen, consumentengedrag

Maybe you'd be interested

November 23, 2021 –“Klimaatverandering” komt dagelijks ter sprake in publieke opinie en in alle belangrijke nieuwsmedia. De aandacht gaat daarbij steeds meer naar de verantwoordelijkheid van ondernemingen op het gebied van klimaatverandering. De kwestie blijft echter beperkt tot de bedrijfsreputatie die slechts een vluchtig karakter heeft. Anders is het wanneer beginselen worden omgezet in toepasselijke […]
icon-arrow