De reputatie van uw bedrijf is uiterst belangrijk. Maar let op, deze kan in het gedrang komen door uw eigen activiteiten.

Meer en meer worden bedrijfsbeslissingen onder de loep genomen.

Recyprocity staat organisaties bij om eerst en vooral te identificeren waar ze een negatieve impact hebben.
Pas dan is het mogelijk om de problemen met betrekking tot hun activiteiten aan te pakken en zoveel mogelijk uit de weg te ruimen.

Bedrijven hebben er alle belang bij om hun public relations ten opzichte van overheden, NGO’s, verenigingen, burgers, … onder controle te houden.

Maybe you'd be interested

November 23, 2021 –“Klimaatverandering” komt dagelijks ter sprake in publieke opinie en in alle belangrijke nieuwsmedia. De aandacht gaat daarbij steeds meer naar de verantwoordelijkheid van ondernemingen op het gebied van klimaatverandering. De kwestie blijft echter beperkt tot de bedrijfsreputatie die slechts een vluchtig karakter heeft. Anders is het wanneer beginselen worden omgezet in toepasselijke […]
icon-arrow