De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties
zijn het internationale kader geworden voor ethische en toekomstgerichte strategieën.

Recyprocity toont u hoe u een strategie kan voeren met inachtname van de grootste uitdaging voor de mensheid tot 2030
en hoe dringend het is dat u onmiddellijk actie neemt om de voetafdruk van uw onderneming te beperken.

Maybe you'd be interested

November 23, 2021 –“Klimaatverandering” komt dagelijks ter sprake in publieke opinie en in alle belangrijke nieuwsmedia. De aandacht gaat daarbij steeds meer naar de verantwoordelijkheid van ondernemingen op het gebied van klimaatverandering. De kwestie blijft echter beperkt tot de bedrijfsreputatie die slechts een vluchtig karakter heeft. Anders is het wanneer beginselen worden omgezet in toepasselijke […]
icon-arrow