Ondernemingen opereren niet meer louter individueel en dit in het kader van
een steeds veranderende reglementering (Taxonomie, nieuwe regelgeving, …).

Recyprocity waakt over uw reputatie door middel van een dubbele controle van uw Public Relations strategie
en de bescherming van uw Social License to Operate (SLO).

De zes belangrijke Greenwashing-fouten die ondernemingen volgens Greenbiz moeten vermijden:

 1. Een verborgen vervuiler zijn …
  door bijvoorbeeld te vermelden dat het papier gerecycleerd is zonder de oorspronkelijke milieukosten bekend te maken
  die nodig waren voor de vervaardiging van het product;
 2. Bewijs leveren dat een product groen is …
  maar dit bewijs is niet eenvoudig en toegankelijk;
 3. Vage beweringen doen …
  dat zijn beweringen die zo slecht gedefinieerd of zo ruim zijn dat uw doelgroep consument
  de werkelijke betekenis ervan verkeerd begrijpt (bv. vrij van chemicaliën, 100% natuurlijk, …);
 4. Niet relevant zijn …
  en beweringen uiten die correct zijn, maar niet belangrijk voor de consument
  (bv. CFK-vrij (gefluoreerd gas dat sinds het eind van de jaren tachtig verboden is voor de ozonlaag));
 5. Wijzen op het minste van twee kwaden …
  door middel van milieugerichte beweringen die waar kunnen zijn, maar die de consument
  afleiden van belangrijkere milieueffecten van de categorie in haar geheel (bv. biologische tabak, groene insecticiden, …)
 6. Foutieve beweringen doen …
  beweringen die eenvoudigweg niet correct zijn, bijvoorbeeld door misbruik te maken van of
  een verkeerde voorstelling te geven van een certificering door een onafhankelijke instantie die in feite niet heeft plaatsgevonden.

Maybe you'd be interested

November 23, 2021 –“Klimaatverandering” komt dagelijks ter sprake in publieke opinie en in alle belangrijke nieuwsmedia. De aandacht gaat daarbij steeds meer naar de verantwoordelijkheid van ondernemingen op het gebied van klimaatverandering. De kwestie blijft echter beperkt tot de bedrijfsreputatie die slechts een vluchtig karakter heeft. Anders is het wanneer beginselen worden omgezet in toepasselijke […]
icon-arrow