Anticipeer op groene financiering en verzeker uw toegang tot krediet en financiële markten.
Zowel de kosten als de voorwaarden worden beïnvloed door de mate
waarin uw organisatie beantwoordt aan de duurzaamheidvoorschriften.

Recyprocity staat u daar graag in bij.

Recyprocity volgt de nieuwe taxonomie en de veranderingen in de regelgeving (European Union Green Deal, Loi Pacte, …) van nabij op.

Maybe you'd be interested

November 23, 2021 –“Klimaatverandering” komt dagelijks ter sprake in publieke opinie en in alle belangrijke nieuwsmedia. De aandacht gaat daarbij steeds meer naar de verantwoordelijkheid van ondernemingen op het gebied van klimaatverandering. De kwestie blijft echter beperkt tot de bedrijfsreputatie die slechts een vluchtig karakter heeft. Anders is het wanneer beginselen worden omgezet in toepasselijke […]
icon-arrow