Boekhoudkundige gegevens alleen zijn niet meer voldoende om de exacte waarde van een bedrijf te meten en haar financiële reikwijdte te evalueren.

Recyprocity ondersteunt u bij uw zoektocht naar opportuniteiten en helpt u risico’s te vermijden bij fusies en overnames.

Met Recyprocity weet u beter wat u aankoopt, en krijgt u een gegarandeerde “buy in”.

Duurzaam zijn betekent winstgevend zijn. Dat wordt geïllustreerd door de volgende elementen:

1. C-suite leiders en investeringsprofessionals gaven tijdens een onderzoek van McKinsey in juli 2019 aan
“bereid te zijn om gemiddeld 10 procent meer te betalen bij de overname van een bedrijf met een positieve dan een negatieve ESG-ratio”;

2. Milieu-, sociale en corporate governance-kwesties (ESG) zijn van invloed op fusies en overnames,
vanaf het aansturen van de deal tot de waardering van het doelwitbedrijf.

Maybe you'd be interested

November 23, 2021 –“Klimaatverandering” komt dagelijks ter sprake in publieke opinie en in alle belangrijke nieuwsmedia. De aandacht gaat daarbij steeds meer naar de verantwoordelijkheid van ondernemingen op het gebied van klimaatverandering. De kwestie blijft echter beperkt tot de bedrijfsreputatie die slechts een vluchtig karakter heeft. Anders is het wanneer beginselen worden omgezet in toepasselijke […]
icon-arrow