Beleggers weten steeds meer dat doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur
essentieel zijn voor de prestaties van een onderneming.

Bestuur en topmanagement vermijden best korte termijn doelstellingen.
Een duurzame waardepropositie voor hun bedrijf formuleren en bekend maken is de boodschap.

Recyprocity staat uw bestuur en topmanagement bij om een duurzaam waardevoorstel voor hun onderneming uit te tekenen.

Maybe you'd be interested

November 23, 2021 –“Klimaatverandering” komt dagelijks ter sprake in publieke opinie en in alle belangrijke nieuwsmedia. De aandacht gaat daarbij steeds meer naar de verantwoordelijkheid van ondernemingen op het gebied van klimaatverandering. De kwestie blijft echter beperkt tot de bedrijfsreputatie die slechts een vluchtig karakter heeft. Anders is het wanneer beginselen worden omgezet in toepasselijke […]
icon-arrow